Anestesiologia i reanimació

Especialitat de la medicina dedicada al confort i cures especials dels pacients durant les intervencions quirúrgiques i altres processos que puguin resultar molestos o dolorosos (endoscòpia, radiologia intervencionista...).  

La nostra unitat d’anestèsia presta servei a les àrees quirúrgiques, hospitalàries i d’urgències i és responsable de la cura global del pacient abans, durant i després d’una intervenció quirúrgica. Les seves funcions principals s’estenen des dels camps de l'anestèsia en intervencions de tot tipus de cirurgia, obstetrícia, la reanimació en casos d’urgència vital, a la consulta d’especialista per al tractament del dolor crònic i altres processos que puguin ser dolorosos.

Àrees d’actuació:

  • Activitat quirúrgica:
  • Avaluació preoperatòria
  • Cirurgia general i aparell digestiu
  • Cirurgia ortopèdica i traumatologia
  • ORL
  • Urologia
  • Cirurgia vascular
  • Obstetrícia i Ginecologia
  • Activitat fora del quiròfan (AFQ):
  • Endoscòpies digestives (sedació inconscient)
  • Col·locació d'accessos venosos centrals
  • Cardioversions (sedació inconscient)
  • Broncoscòpies (sedacions)
  • Unitat de dolor agut (dolor postoperatori i interconsultes de tots els serveis)
  • Actuacions a URGÈNCIES