Medicina física i rehabilitació

La medicina física i rehabilitadora és una especialitat de la medicina i de les ciències de la salut , configurada per un cos doctrinal complex, constituït per l'agrupació de coneixements i experiències relatives a la naturalesa dels agents físics no ionitzants, als fenòmens derivats de la seva interacció amb l'organisme i la seva aplicació diagnòstica, terapèutica i preventiva .