Neuropsicologia

disciplina de la psicologia que estudia la relació entre el cervell i la conducta humana. La tasca del neuropsicòleg consisteix a fer el diagnòstic i el tractament d'aquelles persones que presenten alteracions cognitives, del comportament i/o emocionals..

 Què és la neuropsicologia?

La neuropsicologia és una disciplina de la psicologia que estudia la relació entre el cervell i la conducta humana. La tasca del neuropsicòleg consisteix a fer el diagnòstic i el tractament d'aquelles persones que presenten alteracions cognitives (de la memòria, l'atenció, el llenguatge...), del comportament i/o emocionals sorgides a conseqüència d'una lesió o d'un funcionament anòmal del cervell.

Àrees d'actuació en infants:

 • Dificultats o trastorns de l'aprenentatge (dislèxia o trastorn de la lectura, disgrafia o trastorn en l'escriptura, discalcúlia o dificultats en les matemàtiques)
 • Trastorns del llenguatge
 • Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH)
 • Trastorns de la conducta
 • Discapacitat intel·lectual i altes capacitats intel·lectual
 • Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA)
 • Trastorns generalitzats del desenvolupament
 • Traumatismes cranioencefàlics
 • Epilèpsia infantil

Àrees d'actuació en adults:

 • Envelliment normal
 • Deteriorament cognitiu lleu
 • Malalties neurodegeneratives i demències
 • Accidents vasculars cerebrals o ictus
 • Traumatismes cranioencefàlics (TCE)
 • Tumors cerebrals
 • Epilèpsia
 • Infeccions del sistema nerviós
 • Malalties neuropsiquiàtriques